Onderzoek

Naast de bronnen op deze website zijn er in het gemeentearchief nog heel wat andere zaken te vinden die kunnen aangewend worden voor je opzoekingen.

Parochieregisters Adegem en Middelburg

Het gemeentearchief beschikt over fotokopieën van de parochieregisters van Adegem en bewerkingen van de parochieregisters van Middelburg. Deze bevatten de gegevens van dopen, huwelijken en overlijdens die plaats vonden in Adegem en Middelburg en zijn te raadplegen in de leeszaal van het archief.

Archief Adegem, Maldegem en Middelburg

Het archief zelf bevat een groot aantal bronnen die interessant kunnen zijn zowel voor familievorsers als voor anderen. Bijvoorbeeld de militieregisters vanaf 1799, kadasterboeken, registers van in- en uittredingen. Wij verwijzen hiervoor naar de inventaris van het archief die beschikbaar is in de leeszaal.

Bibliotheek

In de leeszaal van het archief beschikken wij over een goed uitgeruste handbibliotheek met voornamelijk werken over Maldegem en deelgemeenten, of in Maldegem uitgegeven en een grote collectie heemkundige werken.

Gegevens van andere gemeenten

Het gemeentearchief heeft niet alleen gegevens van de drie deelgemeenten maar ook van sommige nabije gemeenten kan je bij ons gegevens vinden. Dit kan gaan over gegevens in boekvorm (klappers, bewerkingen van staten van goed) maar ook digitaal is een en ander terug te vinden op de computers in de leeszaal.

We kunnen daarbij denken aan:

  • Bewerkingen van Staten van Goed van Lovendegem, Maldegem, Ursel, Waterland-Oudeman en Watervliet.

Leeszaal

In de leeszaal staan een aantal computers ter beschikking waarop nog heel wat andere zaken zijn terug te vinden die mogelijks interessant zijn om nader te bekijken.
Daarbij kan gedacht worden aan een vrij uitgebreide beeldbank, oude kiezerslijsten, gedigitaliseerde bidprentjes en rouwbrieven en heel wat over landverhuizers naar Amerika.