Over

De notulen van de gemeenteraad en schepencollege werden gedigitaliseerd door eigen personeel en de werkgroep vrijwilligers van het gemeentelijk archief Maldegem. De krantenbank werd in de loop der jaren verzameld door de gemeentelijke archivaris.

Het scannen van bepaalde registers, de ontwikkeling van het programma ScanSearch en van de website gebeurden door de firma Vanden Broele, waarvoor dank.

Indien je ergens fouten aantreft of suggesties heeft voor een betere werking, graag contact op archief@maldegem.be